Biber gazı da denilen OC (Oleoresin Capsicum) gazı, doğal olarak yetişen ve gıda maddesi olarak tüketilmesinin yanı sıra eczacılıkta da kullanılan Şili biberi ( Cavenne Pepper) adlı bitkinin ekstraksiyon işlemine tabi tutulması ile elde edilir. Savunma amaçlı kullanılan bir kimyasal silah olan OC gazının verdigi zarar kalıcı olmadığı için, İçişleri Bakanlığı’nın izni ile bu gazın kullanımı yasaldır. OC gazı saldırgana püskürtüldüğünde, onun koordinasyonununu geçici olarak bozar. Sentetik olarak üretilen, kalıcı yan etkilere yol açabilen CN ve CS gazlarına göredaha kullanışlıdır.

YASAL DAYANAĞI

Öldürücü olmayan kimyasal silahlar sınıfına girer. Kullanımı, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un Uygulanmasına ilişkin Yönetmelikte, yasal olarak Kabul edilmektedir. İlgili yönetmeliğin Ateşli Silahlar başlıklı, 4. Bölümünün Silah Bulundurma ve Taşıma İzni Verilmesi başlığını taşıyan 24. Maddesindeki şu ifade yer almaktadır: “ Koruma ve güvenliğin sağlanabilmesi için fiziki önlemlere ve güvenlik cihazlarına öncelik verilir. Komisyon, orantılılık ilkesine uygun olarak canlılar üzerinde kalıcı etkisi olmayan kimyasalların kullanılmasına izin verebilir”.

Bütün göz yaşartıcı spreylerin ithalatı İçişleri Bakanlığı’nın iznine tabidir. Kaçakcılıkla Mücadele Kanunu gereği, ithali yasak eşyayı, bu özelliğini bidiği halde bilerek satın ala, satışına arz eden, satan;taşıyan veya saklayan kişi; aynı ceza ile cezalandırılır.

UYGULAMA VE ETKİ

OZ gazı saldırganlara püskrtüldüğünde, onun koordinasyonunu geçici olarak bozar. Sıkılan gaz vücutla temaz ettiğinde, gözlerde ve ciltte yanma hissi ile kızarıklık, boğazda tıkanma hissi ve nefes almada zorluk yaratır. Ortam koşullarına bağlı bağlı olarak etki süresi 45-60 dakikadır. Saldırganı etkisiz hale getirerek gerekli güvenlik önlemleri almak için süre kazandıran en etkili silahtır. Aynı zamanda 8 metreye kadar dağılmadan gidebildiği için kullanıcının etkilenmemesini sağlar.

Kullanabilecek Birimler

 • Polis
 • Jandarma
 • Belediye Zabıtası
 • Çevre orman Bakanlığınca silahlandırılması uygun görülen memurlar
 • Gümrük Muhafaza Memurları
 • Özel Güvenlik
 • Gece ve Güvenliksiz ortamlarda çalışan Meslek Örgütü Mensupları:
  • Akaryakıt istasyonu görevlileri
  • Ticari araç sürücüleri
  • Kuyumcular
  • Eczacılar vb.